En

 /Socialinė atsakomybė/

Tvarus ir ilgalaikis verslas neįsivaizduojamas be pagarbaus požiūrio į aplinką ir bendruomenę. Esame neatsiejama bendruomenės dalis, todėl, vadovaudamiesi skandinaviškomis vertybėmis, jaučiame pareigą prisidėti prie socialinės ir kultūrinės erdvės puoselėjimo bei tobulinimo.

Kadangi savo veikloje remiamės inovatyviu požiūriu, tikime jaunosios kartos potencialu ir matome prasmę padėti žengti į priekį tiems, kuriems to labiausiai reikia jau dabar. Jau trejus metus remiame dailiųjų amatų centrą jaunimui su negalia „Mažoji guboja“ ir skatiname jaunus žmonės labiau pasitikėti savo jėgomis, pasitelkiant kūrybiškumą, padedame spręsti opiausias socialines bėdas draugaudami su fondu „Mamų unija“.

Jei neauga siela, materialus progresas nebus vaisingas. Manome, kad kultūros ir meno galia bendruomenei yra neįkainojama, todėl prisidedame prie jos vystymo remdami Vilniaus miesto operą.